21.04.2017.

Šajā nedēļā kursu “Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās” dalībniece Daina Birkenbauma, fizikas stundās apgūstot tematu “Visuma izpēte”, iepazīstināja 9. un 12. klašu skolēnus  ar observatoriju darbību Kanāriju salās, Erasmus+ projektu iespējām.

1.02.2017.

Valsts Izglītības attīstības aģentūrā iesniegts Erasmus+ projekta pieteikums „Pedagogu kompetences  pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projektam piešķirts identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA101- 035332. Projektā plānotas trīs mobilitātes: Kursi “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” Kursi “How to make your school more digital” Kursi “Reducing the incidents of indiscipline,…

3.12.2016.

Kursu “Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās” dalībniece Daina Birkenbauma prezentēja savu pieredzi  seminārā “Astronomijas izglītība Latvijā VI” Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.  Seminārā piedalījās astronomijas speciālisti un pedagogi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Prezentācija:

13.06.2016.

e-laikrakstā http://www.novaja.lv publicēts raksts par Erasmus+ projekta rezultātiem: “Для Елгавской вечерней средней школы важен каждый ученик!” http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=28806

11.06.2016.

Publicēts raksts e-laikrakstā “Zemgales Ziņas” par Erasmus+ projekta rezultātiem “Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā katrs skolēns svarīgs”: http://zz.diena.lv/lietotaju-raksti/jelgavas-vakara-mainu-vidusskola-katrs-skolens-svarigs-foto-218125