9.06.2017.

Apstiprināti Erasmus+ mobilitāšu dalībnieki 2017./18. m.g.: 15.-21.07. 2017. “Reducing the incidents of indiscipline, racism and bullyng” (“Disciplīnas traucējumu, rasisma un billinga gadījumu samazināšana”), Kipra, Limasola – Brigita Preisa Papildus informācija par kursiem: http://educulture-center.com/reducing-the-incidents-of-indiscipline-racism-and-bullying/   17-23.09. 2017. “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” (“Koučinga stratēģija skolā – izmaiņas ilgstošiem izglītības ieguvumiem”), Somija, Helsinki –…

01.06.2017.

Izsludināta pedagogu pieteikšanās uz Erasmus+ mobilitātēm 2017./18. m.g. Pieteikšanās anketas un informācija visiem skolas darbiniekiem izsūtīta e-klases pastā un pieejamas arī skolotāju istabā. Termiņš – 8.06.2017.

22.05.2017.

Erasmus+ projekta pieteikums „Pedagogu kompetences  pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA101- 035332, guvis apstiprinājumu. No 1. jūnija uzsākam jaunā projekta realizāciju!

27.04.2017.

27.04.2017. Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā notika seminārs Jelgavas skolu direktoru vietniekiem “Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Erasmus+ pieredze”. Erasmus+ projekta „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”,  identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465,  koordinatore Daina Birkenbauma izstāstīja, kādi ir projekta mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti. Sekoja neliela aktivitāte “Bērni un Mēness”, kurā semināra dalībnieki varēja izmēģināt paņēmienu,…

25.04.2017.

Kursu “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” (“Koučings izglītībā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai”) dalībniece Brigita Preisa  iepazīstināja Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas pedagogus ar gūto pieredzi Madridē, Spānijā. Kolēģi uzzināja, kā izmantot Emocionālās Brīvības tehniku psiholoģisku, emocionālu un fizisku traucējumu mazināšanai sev un skolēniem.

21.04.2017.

Šajā nedēļā kursu “Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās” dalībniece Daina Birkenbauma, fizikas stundās apgūstot tematu “Visuma izpēte”, iepazīstināja 9. un 12. klašu skolēnus  ar observatoriju darbību Kanāriju salās, Erasmus+ projektu iespējām.

1.02.2017.

Valsts Izglītības attīstības aģentūrā iesniegts Erasmus+ projekta pieteikums „Pedagogu kompetences  pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projektam piešķirts identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA101- 035332. Projektā plānotas trīs mobilitātes: Kursi “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” Kursi “How to make your school more digital” Kursi “Reducing the incidents of indiscipline,…

3.12.2016.

Kursu “Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās” dalībniece Daina Birkenbauma prezentēja savu pieredzi  seminārā “Astronomijas izglītība Latvijā VI” Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.  Seminārā piedalījās astronomijas speciālisti un pedagogi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Prezentācija: