30.05.2016.

Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”,  identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465 saņēmis apstiprinājumu!

Advertisements