2017./18. m.g.

Pedagogu kompetences  pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā

identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA101- 035332

Advertisements