01.02.2017.

Valsts Izglītības attīstības aģentūrā iesniegts Erasmus+ projekta pieteikums „Pedagogu kompetences  pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”,
projektam piešķirts identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA101- 035332.

Projektā plānotas trīs mobilitātes:

  • Kursi “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits”
  • Kursi “How to make your school more digital”
  • Kursi “Reducing the incidents of indiscipline, racism and bullyng”
Advertisements