09.06.2017.

Apstiprināti Erasmus+ mobilitāšu dalībnieki 2017./18. m.g.:

15.-21.07. 2017. “Reducing the incidents of indiscipline, racism and bullyng” (“Disciplīnas traucējumu, rasisma un billinga gadījumu samazināšana”), Kipra, Limasola – Brigita Preisa

Papildus informācija par kursiem: http://educulture-center.com/reducing-the-incidents-of-indiscipline-racism-and-bullying/

 

17-23.09. 2017. “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” (“Koučinga stratēģija skolā – izmaiņas ilgstošiem izglītības ieguvumiem”), Somija, Helsinki – Irina Baikova

Papildus informācija par kursiem: https://www.euneoscourses.eu/?p=1315

 

14.-20.01. 2018. “How to make your school more digital”  (“Kā padarīt Jūsu skolu digitālāku”), Spānija, Tenerife – Daina Birkenbauma

Papildus informācija par kursiem: https://www.euneoscourses.eu/?p=210

Advertisements