Par JVMV

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola  (JVMV) ir dibināta 1945. gadā. 2014. gadā skola tika akreditēta uz 6 gadiem līdz 2020.gada 1. aprīlim.

JVMV mācās  izglītojamie no 1.-12. klasei vecumā no 13-50 gadiem latviešu un krievu plūsmā 6 izglītības programmās klātienē un neklātienē dažādos laikos no pirmdienas līdz sestdienai. Izglītojamie savus pirmsskolas vecuma bērnus nodarbību laikā var atstāt Māmiņu istabā auklītes uzraudzībā.

Lai uzzinātu par skolas dzīvi vairāk, apmeklējiet tās mājas lapu: jvmv.lv

Advertisements