30.01.2015.

Izvērtēšanai Valsts Izglītības attīstības aģentūrā iesniegts Erasmus+ projekts “Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas pedagogu mācību mobilitāte Joensuu, Somijā”.

Paredzēts, ka 7 JVMV pedagogi apmeklēs kursus “Every pupil is important – special education in Finland and Europe!” (“Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā izglītība Somijā un Eiropā”)  Somijā, Joensuu 2015. gada oktobrī, lai veidotu mūsdienīgāku, dinamiskāku, apņēmīgāku un profesionālāku vidi JVMV, integrējot labu praksi un jaunas metodes ikdienas darbībā, un palielinātu skolas pedagogu iespējas samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

Advertisements