1.02.2016.

Valsts Izglītības attīstības aģentūrā iesniegts Erasmus+ projekta pieteikums „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”,
projektam piešķirts identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465.

Projektā plānotas divas mobilitātes:

  • kursi “Astronomy Adventures in Canary Islands” (“Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās”)  2016. gada jūlijā
  • kursi “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” (“Koučings izglītībā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai”) 2017. gada martā
Advertisements