27.04.2017. Pieredzes izplatīšanas materiāli

27.04.2017. Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā notika seminārs Jelgavas skolu direktoru vietniekiem “Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Erasmus+ pieredze”.

 

 

Erasmus+ projekta Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”,  identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465,  koordinatore Daina Birkenbauma izstāstīja, kādi ir projekta mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti. Sekoja neliela aktivitāte “Bērni un Mēness”, kurā semināra dalībnieki varēja izmēģināt paņēmienu, kā iekļaut kritiskās domāšanas elementus temata “Visuma izpēte” mācīšanā. Pēc tam klātesošie tika iepazīstināti ar kursu “Astronomy Adventures in Canary Islands”  (“Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās”) pieredzi un tās izmantošanu skolēnu intereses radīšanā par fizikas mācību priekšmetu.

 

 

Kursu “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” (“Koučings izglītībā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai”) dalībniece, skolas direktore Brigita Preisa iepazīstināja semināra dalībniekus ar gūto pieredzi Madridē, Spānijā. Kolēģi uzzināja, kā izmantot Emocionālās Brīvības tehniku psiholoģisku, emocionālu un fizisku traucējumu mazināšanai sev un skolēniem, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

 

 

 

 

 

 

Noslēgumā Erasmus+ projektu koordinatore Daina Birkenbauma iepazīstināja klātesošos ar Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas krievu valodas un angļu valodas skolotājas Irinas Baikovas gūto pieredzi Erasmus+ kontaktseminārā Lifelong Learning in Prisons” (“Mūžizglītība cietumos”) Oulu, Somijā.

Advertisements